INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 14.11.2023 r., na wykonanie okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2026 r prac związanych z konserwacją i bieżącymi naprawami 114 szt. dźwigów osobowych zlokalizowanych w Opolu w  zasobach Administracji Osiedla:

Zadanie 1  – Administracja Osiedla ,,Centrum’’

Zadanie 2 – Administracja Osiedla ,,Chabry’’

Zadanie 3 – Administracja Osiedla ,,Dambonia’’

Zadanie 4 – Administracja Osiedla ,,ZAODRZE’’

wybrano ofertę następującej firmy:

 

EURODŹWIG Jacek Sufryd ul.Luboszycka 34 z Opola, która zaoferowała wykonywanie powyższych zadań  po takiej samej cenie:

  1. Miesięczny ryczały stawka za konserwacje jednego dźwigu osobowego – 290,00 zł netto
  2. Roczna ryczałtowa stawka za wykonywanie pomiarów elektrycznych jednego dźwigu osobowego – 290,00 zł netto
  3. Stawką roboczogodziny obejmująca koszty ogólne i zysk – 90,00 zł netto
  4. Za konserwacje i stałe monitorowanie systemu alarmowego i łączności GSM w dźwigach wraz z zakupem karty doładowującej – 50 zł netto/m-c/1 dźwig