INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku
przetargu nieograniczonego – zmiana organizacji ruchu dróg wewnętrznych

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 28.02.2023r., na wykonanie prac budowlanych związanych ze zmianą organizacji ruchu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Administracji Osiedla „Chabry” w Opolu, przy ul. Chabrów 10-50, Chabrów 60-72, Chabrów 94-100, Chabrów 101-141, Chabrów 145-197, wybrano ofertę firmy:

POL-WORK
Sebastian Głąb
Kawęczyn 641
87-123 Dobrzejowice

Cena ofertowa (netto):
38.239,79 zł