INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

 

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczony na wykonanie prac instalacyjnych związanych z wymianą zaworów podpionowych na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji  w budynkach mieszkalnych położonych  w Opolu, przy ul. 1 Maja 10-12, Duboisa 20, nie odbył się z uwagi na brak ofert.