INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  z dnia 13.12.2023 r., na wykonanie prac remontowo – budowlanych naprawy pokrycia dachów w technologii bezspoinowej, budynków mieszkalnych, wielorodzinnych w Opolu:                                                                                                                              Zadanie 1: ul. Wilsona 9-11, ul. Orzechowa 26                                                                                                                                                                                                                                                                        Zadanie 2: ul. Wilsona 34-40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                    wybrano ofertę firmy:

                                                                                                                                                              Z.R.B. DEKAR, Wojciech Tarasiuk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ul. Rodziewiczówny 13A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             45-348 Opole.

Ceny ofertowe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zadanie 1: 124.742,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Zadanie 2: 146.075,00 zł