INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonegoz dnia 16.01.2024 r., na wykonanie prac remontowo- budowlanych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Zadanie 1: remont drogi wewnątrz osiedla, w obrębie budynku mieszkalnego przy  ul. Chabrów 62-72, garaży i lokali użytkowych przy ul. Chabrów 60.                                                                            Zadanie 2: przebudowa drogi wewnętrznej w Ozimku przy ul. Leśnej 9,                                                                                                                                                                                                                                    w ramach zadania nr 1 wybrano ofertę firmy:

                                                                                                                                                                  Z.P.U.H. GRĘDA, Michał Gręda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      ul. Kwiatkowskiego 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      45-459 Opole, za cenę 119.519,84 zł

 Na wykonanie prac objętych zadaniem nr 2 przetarg został unieważniony.