INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 19.01.2024 r., na wykonanie prac związanych ze zmianą organizacji ruchu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Administracji Osiedla „Chabry” w Opolu, przy ul. Chabrów 10-50, Chabrów 60-72, Chabrów 94-100, Chabrów 101-141, Chabrów 145-197, wybrano ofertę firmy 

    REZNAK Sp. z o. o.  

ul. Wspólna 1S

45-839 Opole  

Cena ofertowa: 52.347,10 zł