INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 21.02.2024 r., na dostawę i instalację sprzętu komputerowego-  1 szt sieciowego serwera plików NAS, wybrano ofertę firmy:   

CEZAR

Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp.z o. o.

ul. Wolności 8/4

26-600 Radom

                                                                                                                                 

Cena ofertowa: 25.000,00 zł.