INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczony z dnia 14.03.2024r.  na wykonanie prac projektowych i budowlanych polegających na poszerzeniu 7 szt. loggii oraz montażu 2 sztuk zadaszeń w budynku przy ul. Kośnego 68 w Opolu, nie odbył się z uwagi na brak ofert .