INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

na wykonanie prac budowlanych.

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 13.07.2023 r., na wykonanie prac budowlanych:

Zadanie 1 – remont 16 szt. loggii (9 sztuk od strony ul. Katowickiej i 7 sztuk od strony ulicy Ozimskiej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Opolu przy ul. Ozimskiej 53.

Zadanie 2 – remont elewacji północnej budynku mieszkalnego wielorodzinnego polegającego na wymianie docieplenia północnej ściany szczytowej i klatki schodowej – Opole, ul. Chabrów 94-96.

W zakresie zadania nr 2 wybrano ofertę firmy:

GVK Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 20/2
48-200 Prudnik

Cena ofertowa (netto):
288.427,77 zł

Na wykonanie prac objętych zadaniem nr 1 przetarg został unieważniony.