INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 29.02.2024 r., na wykonanie prac instalacyjnych związanych z wymianą zaworów podpionowych na instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku mieszkalnym, położonym w Opolu przy ul. Waryńskiego 23 -31, wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWAND
Andrzej Kwiecień
ul. Działkowa 38
46-053 Niwki

Cena ofertowa: 6.634,00 zł.