INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 06.03.2024 r., na wykonanie prac budowlanych obejmujących wymianę okien piwnicznych w budynkach położonych w zasobach Administracji Osiedla „Centrum”:
Zadanie 1: Wymiana 35 szt okien piwnicznych w budynku mieszkalnym przy ul. Rybackiej 2-8 w Opolu.
Zadanie 2: Wymiana 48 szt okien piwnicznych w budynkach mieszkalnych położonych w Opolu przy ul. Waryńskiego 23-41,
wybrano ofertę firmy:

INSTAL HERO s.c.
ul. Reymonta 14
44-103 Gliwice

Ceny ofertowe:
Zadanie  1: 18.795,26 zł
Zadanie 2: 29.083,00 zł