INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 13.03.2024 r., na wykonanie prac remontowo- budowlanych obejmujących przebudowę drogi wewnętrznej w Ozimku przy ul. Leśnej 9, wybrano ofertę firmy:


OLS Sp. z o. o., Sp.k.
ul. Chopina 2
42-700 Lubliniec

Cena ofertowa:
184.437, 48 zł,