INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczony z dnia 21.03.2024r., na wykonanie usług kominiarskich w   zasobach Administracji Osiedli „CENTRUM”, „CHABRY”, „OZIMEK”, został unieważniony.Tu wpisz treść ogłoszenia wyniku