INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 28.03.2024 r., na wykonanie prac remontowo- budowlanych:
Zadanie 1: remont elewacji północnej i szczytowych garaży w Opolu przy ul. Chabrów 50A ( segment garaży od nr 62 do 89).

Zadanie 2: remont pokrycia dachu oraz montaż rynien i rur spustowych garaży w Opolu przy ul. Chabrów 119 (segment garaży od nr 27 do 50).

Zadanie 3: remont pokrycia dachu budynku mieszkalnego w Opolu przy ul. Pasiecznej 6b,
wybrano oferty następujących firm:
Zadanie 1:
Zakład Remontowo-Instalacyjny REM-INST s.c., ul. Chabrów 50A, 45-221 Opole, za cenę: 50.990,79 zł (netto).

Zadanie 2:
Zakład Remontowo-Instalacyjny REM-INST s.c., ul. Chabrów 50A, 45-221 Opole, za cenę: 39.898,84 zł (netto).

Zadanie 3:
Zakład Remontowo-Budowlany DEKAR, Wojciech Tarasiuk, ul. Rodziewiczówny 13A, 45-348 Opole, za cenę: 31.847,17 zł (netto).