INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczonego z dnia 04.04.2024 r. nie odbył się z uwagi na brak ofert przetarg  obejmował wykonanie dokumentacji projektowej dla niżej wymienionego zakresu prac.:

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu części mieszkalnej budynku mieszkalno-usługowego położonego przy pl. Piłsudskiego 5-6 w Opolu obejmującej:

 1. Remont dwóch tarasów usytuowanych przy mieszkaniach na poddaszu
 2. Remont balkonów:
 • płyty balkonowe, rygle i słupy ram wsporczych
 • balustrady oraz montaż rynien i rur spustowych
 1. Remont łączników z wykonaniem orynnowania
 2. Wykonanie izolacji stropu w osi F/9-11, odnowienie i wykonanie spadków odprowadzających wodę.
 3. Naprawa pęknięć pionowych ścian przy drzwiach windy.

Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu części usługowej budynku mieszkalno-usługowego położonego przy pl. Piłsudskiego 5-6 w Opolu obejmującej:

 1. Remont tarasów nad garażem:
 • wymiana warstw ponad płytą stropową: – wymiana izolacji przeciwwodnej
  z zastosowaniem szlamu o dużej przyczepności i zdolnością do mostkowania
  rys przy ujemnych temperaturach; – wykonanie nowego wykończenia z elementów o niskiej nasiąkliwości E<3%, mrozoodpornych, przeciwpoślizgowych R 13 i jasnej powierzchni na kleju cementowymi zaprawami do stosowania na zewnątrz klasy 2 o podwyższonych parametrach odpowiednim do zastosowanego szlamu,
 • modyfikacja tarasów polegająca na wymianie balustrad na mocowane do stropu; likwidacja istniejącego odwodnienia i wykonanie obróbek blacharskich z rynnami.