INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 15.03.2024 r., na wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w budynku biurowo- usługowym, położonym w Opolu przy ul. Krakowskiej 37:
Zadanie 1:
Przebudowa instalacji hydrantowej w celu zastosowania hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji nadziemnej i podziemnej.
Zadanie 2:
Wykonanie instalacji oddymiania i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego klatki schodowej nr KS1 i KS3.
Zadanie 3:
Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z likwidacją i zabudową naświetli.
Zadanie 4:
Zadanie nr 4 obejmuje swoim zakresem kompleksowy zakres prac opisywanych w zadaniach nr 1, 2, 3, pkt.2 SIWZ,
wybrano oferty następujących firm:

Zadanie 1:
SGS SERWIS, Systemy grzewcze-sanitarne Sp. z o. o., ul. Katowicka 58/6, 45-061 Opole, za cenę 34.083,59 zł

Zadanie 2:
Przedsiębiorstwo Handlowo- Techniczne SUPON Sp. z o. o., ul. Ozimska 182, 45-310 Opole, za cenę 134.924,16 zł

Przetarg na wykonanie prac objętych zadaniem nr 3 został unieważniony.