INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 04.04.2024 r., na wykonanie prac instalacyjno-budowlanych obejmujących wymianę instalacji elektrycznej w zakresie WLZ oraz oświetlenia klatek schodowych w budynku wielorodzinnym położonym w Opolu przy ul. Duboisa 39-47, wybrano ofertę firmy:

Zakład Instalacji Elektrycznych
Zbigniew Mazurek
ul. Reymonta 47of
45-072 Opole

Cena ofertowa:
217.270,54 zł.