INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 25.03.2024 r., na wykonanie prac związanych z konserwacja zieleni w zasobach Administracji Osiedli :

Zadanie nr  1 – ,,CENTRUM’’

Zadanie nr  2 – ,,DAMBONIA’’

 

wybrano oferty następujących firm:

 

Zadanie 1: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowo Produkcyjne
                   WER Sp. z o.o. ,Schodnia ul.Ks.P.Gołąba 21 ,
                   za cenę 22.452,00 zł netto

 

Zadanie 2: ”Zieleńce’’ Przemysław Jędras ,Główczyce ul.Wystrzycka 6,
                    za cenę 77.096,60 zł netto