INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 18.04.2024 r., na wykonanie projektów technicznych:
zadanie nr 1: opracowanie projektu przebudowy wjazdów na drogi pożarowe usytuowane wzdłuż budynków mieszkalnych w Opolu przy ul. Dambonia 47-57, 103-113 oraz rozbudowy                                                istniejących zatok postojowych między budynkami przy ul. Dambonia 47-57 i 103-113.
zadanie nr 2: opracowanie projektu doboru i wymiany zestawu zaworów podpionowych instalacji grzewczej w budynku wieloklatkowym w Opolu przy ul. Dambonia 47-57, 75-85, 103-113 oraz                               131-141 z zastosowaniem zaworów regulacyjnych równoważących,
w ramach zadania numer 2 przyjęto ofertę firmy:

DIAGRAM s.c.
Tadeusz Łuszczek, Dorota Łuszczek
ul. Róż 11,
45-950 Opole, za cenę 23.600,00 zł.

Na wykonanie prac projektowych objętych zadaniem numer 1 nie wpłynęła żadna oferta.