INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 24.04.2024 r obejmującego:

Zadanie 1: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu części mieszkalnej budynku mieszkalno-usługowego położonego przy pl. Piłsudskiego 5-6 w Opolu obejmującej:

 1. Remont dwóch tarasów usytuowanych przy mieszkaniach na poddaszu
 2. Remont balkonów:
 • płyty balkonowe, rygle i słupy ram wsporczych
 • balustrady oraz montaż rynien i rur spustowych
 1. Remont łączników z wykonaniem orynnowania
 2. Wykonanie izolacji stropu w osi F/9-11, odnowienie i wykonanie spadków odprowadzających wodę.
 3. Naprawa pęknięć pionowych ścian przy drzwiach windy.

Zadanie 2: Opracowanie dokumentacji projektowej remontu części usługowej budynku mieszkalno-usługowego położonego przy pl. Piłsudskiego 5-6 w Opolu obejmującej:

 1. Remont tarasów nad garażem:
 • wymiana warstw ponad płytą stropową: – wymiana izolacji przeciwwodnej
  z zastosowaniem szlamu o dużej przyczepności i zdolnością do mostkowania
  rys przy ujemnych temperaturach; – wykonanie nowego wykończenia z elementów o niskiej nasiąkliwości E<3%, mrozoodpornych, przeciwpoślizgowych R 13 i jasnej powierzchni na kleju cementowymi zaprawami do stosowania na zewnątrz klasy 2 o podwyższonych parametrach odpowiednim do zastosowanego szlamu,
 • modyfikacja tarasów polegająca na wymianie balustrad na mocowane do stropu; likwidacja istniejącego odwodnienia i wykonanie obróbek blacharskich z rynnami.
 •  

wybrano ofertę  następującej firmy:

 Zadanie 1: 

Archidom Projekt Sp. z o.o. ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
za cenę netto: 38.000,00 zł

Zadanie 2:

Archidom Projekt Sp. z o.o. ul. Środkowa 5, 47-400 Racibórz
za cenę netto: 34.000,00 zł