INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 07.05.2024 r. na wykonanie prac remontowo- budowlanych w Opolu i Ozimku:
Zadanie 1:
Temat: remont 5 szt. balkonów wraz z demontażem istniejących balustrad i ich ponownym montażem na nowych słupkach stalowych do czoła balkonów, w budynku mieszkalnych 5-cio kondygnacyjnym.
Adres: Ozimek, ul. Leśna 5d/1,3,5,7,9.
Zadanie 2:
Temat: remont 5 szt. balkonów wraz z demontażem istniejących balustrad i ich ponownym montażem na nowych słupkach stalowych do czoła balkonów w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, 5-cio kondygnacyjnym.
Adres: Ozimek, ul. Sikorskiego 33b/1, 3, 5, 7, 9.
Zadanie 3:
Temat: remont elewacji północnej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, 11-to kondygnacyjnego.
Adres: Opole, ul. Chabrów 98-100.
Zadanie 4:
Temat: remont 5 szt. balkonów wraz z demontażem istniejących balustrad i ich ponownym montażem na nowych słupkach stalowych do czoła balkonów, w budynku mieszkalnym 5-cio kondygnacyjnym.
Adres: Ozimek, ul. księdza Kałuży 19/3,7, 11, 15, 19,
w ramach zadania 3 wybrano ofertę firmy:

                                                                                                                                                   GVK Sp. z o. o.
                                                                                                                                              ul. Sobieskiego 20/3
                                                                                                                       48-200 Prudnik, za cenę 284.210,21 zł/netto.

                                                                                        Na wykonanie prac objętych zadaniami nr 1, 2 i 4 nie wpłynęła żadna oferta.