INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 07.05.2024 r. na wykonanie prac instalacyjnych, związanych z wymianą zaworów podpionowych regulacyjnych instalacji centralnego ogrzewania w dwóch budynkach mieszkalnych, położonych w Opolu przy ul. Dambonia 31-45, 87-101, wybrano ofertę firmy:

                                                                                                                                                                       INSTALLSERVICE Sp. z o. o.
                                                                                                                                                                                ul. Krapkowicka 13
                                                                                                                                                                                    46-061 Źlinice

Cena ofertowa: 78.000,00 zł/ netto.