INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 22.04.2024 r., na wykonanie prac budowlanych:
Zadanie 1: malowanie 4 szt klatek schodowych oraz wykonanie zabudowy pionów ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, 12-to kondygnacyjnym, położonym w Opolu                      przy ul. Rybackiej 2 – 8
Zadanie 2: demontaż trzech wiat śmietnikowych i wykonanie dwóch nowych – Opole, ul. Telesfora 4-22,
                     wybrano oferty następujących firm:

Zadanie 1: Usługi Malarskie, Dariusz Bronder, Antoniów, ul. Stawowa 18, 46-040 Ozimek, za cenę netto 133.439,14 zł.
Zadanie 2: POLBIN Nowoczesne Śmietniki, Krzysztof Podżerek, ul. Błażeja 14a/3, 61-608 Poznań, za cenę netto 72.840,00 zł.