INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 23.05.2024 r., na wymianę drzwi wewnętrznych wraz        z likwidacją i zabudową naświetli w budynku biurowo- usługowym położonym w Opolu przy ul. Krakowskiej 37
Wariant 1: Zgodnie ekspertyzą techniczną dostępną na stronie internetowej Spółdzielni www.osm.opole.pl i wytycznymi zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
Wariant 2: Zgodnie ekspertyzą techniczną dostępną na stronie internetowej Spółdzielni www.osm.opole.pl i wytycznymi zamawiającego zawartymi w załączniku nr 1 do SIWZ,                                                     z uwzględnieniem wyceny drzwi aluminiowych wymienionych w wierszach l.p. 2, 3, 5, 8-12; 13,
wybrano ofertę firmy:

ASSA ABLOY Mercor Doors Sp. z o. o.
ul. L. Droszyńskiego 24/F2
80-381 Gdańsk

Cena ofertowa:
Wariant. 2: 108.946,00 zł