INFORMACJA o wyniku przetargu

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  z dnia 04.09.2023r., na wykonanie remontu 16 sztuk loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Opolu przy ul. Ozimskiej 53 na podstawie zaktualizowanej ekspertyzy technicznej, wybrano ofertę firmy:

 

                                                                                                                                                                             STANWIT Sp. z o. o

                                                                                                                                                                               Chocianowice 30

                                                                                                                                                                   46 -280 Lasowice Wielkie

Cena ofertowa:

356.318,13 zł