INFORMACJE O WYNIKACH PRZETARGÓW

Ogłoszenie wyniku

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego  z dnia 18.09.2023r., na dostawę i instalację sprzętu komputerowego:

  • 2 sztuki serwerów o mniejszej wydajności wraz z oprogramowaniem i licencjami, oraz wstępną instalacją  i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego,
  • 1 serwer o większej wydajności wraz z oprogramowaniem i licencjami, oraz wstępną instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego,
  • 1 zasilacz UPS wraz z instalacją i podłączeniem do zakupionych 3 serwerów w siedzibie Zamawiającego,

przyjęto ofertę firmy:

 

                                                                                                                                                                       Serwis On-Line Sp. z o. o.

                                                                                                                                                                                  Światowida 2

                                                                                                                                                                                 45-325 Opole

Cena ofertowa (netto):

234 515,00 PLN zł