INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku
przetargu nieograniczonego – czyszczenie pionów kanalizacji sanitarnej

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 24.01.2023r., na wykonanie prac związanych z czyszczeniem metodą ciśnieniową (od piwnicy) 106 pionów kanalizacji sanitarnej wraz z poziomami do pierwszej studzienki, w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Opolu:

  • ul. Rybacka 2-8 (4 klatki, 11 kondygnacji, 36 pionów)
  • ul. Waryńskiego 23-31 (5 klatek, 11 kondygnacji, 32 piony)
  • ul. Kośnego 66-68 (2 klatki, 7 kondygnacji, 12 pionów)
  • ul. Ozimska 62-68 (4 klatki, 11 kondygnacji, 14 pionów)
  • ul. Jakuba Kani 3B-C (2 klatki, 11 kondygnacji, 12 pionów)

wybrano ofertę firmy:

BACATJ
Andrzej Wojewodzic
ul. Grunwaldzka 35
46-060 Prószków

Cena ofertowa (netto):
101.760,00 zł