INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku
przetargu nieograniczonego na docieplenie ściany północnej – Wrocławska 2A-C

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie prac budowlanych związanych z dociepleniem ściany północnej budynku mieszkalnego 11 – kondygnacyjnego przy ul. Wrocławskiej 2A-C w Opolu, w dwóch wariantach:

Wariant nr 1:
Rozbiórka istniejącego i wykonanie nowego systemu docieplenia z płyt styropianowych i wełny mineralnej o gr. 16 cm dla części ściany północnej w pionie klatek schodowych nr 2B i 2C przedmiotowego budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

Wariant nr 2:
Rozbiórka istniejącego docieplenia ściany północnej budynku – 100%. Wykonanie nowego systemu docieplenia z płyt styropianowych i wełny mineralnej o gr. 16 cm dla całej powierzchni ściany północnej przedmiotowego budynku wraz z robotami towarzyszącymi.

wybrano ofertę w wariancie I, firmy:

GVK Sp. z o.o.,
ul. Sobieskiego 20/3
48-200 Prudnik

Cena ofertowa (netto):
250.247,70 zł