INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

przetargu nieograniczonego – opracowanie projektów technicznych wymiany instalacji zimnej wody i kanalizacji oraz wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej na osiedlu „Centrum”

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 21.02.2023r., na opracowanie projektów technicznych wymiany instalacji zimnej wody i kanalizacji oraz wykonania instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach wielorodzinnych, położonych w Opolu na osiedlu “Centrum”:

zadanie nr 1:
Opole, ul. Konsularna 3 (1 klatka, 20 lokali mieszkalnych)
zadanie nr 2:
Opole, ul. 1 Maja 28A-E (5 klatek, 80 lokali mieszkalnych)
zadanie nr 3:
Opole, ul. Zapolskiej 28-36 (5 klatek, 80 lokali mieszkalnych)
zadanie nr 4:
Opole, ul. Wapienna 2-6 (3 klatki, 35 lokali mieszkalnych)

wybrano ofertę firmy:

DIAGRAM s.c.
Łuszczek Tadeusz, Łuszczek Dorota
ul. Róż 11
45-950 Opole

Cena ofertowa (netto):
Zad. 1: 6.000,00 zł
Zad. 2: 9.500,00 zł
Zad. 3: 9.500,00 zł
Zad. 4: 7.000,00 zł