INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

przetargu nieograniczonego na remont drogi wewnątrz osiedla przy ul. Chabrów 62-72

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 12.04.2023r., na wykonanie prac remontowych drogi wewnątrz osiedla, w obrębie budynku mieszkalnego przy ul. Chabrów 62-72 w Opolu, wybrano ofertę firmy:

ZPUH GRĘDA
Michał Gręda
ul. Kwiatkowskiego 1
45-459 Opole

Cena ofertowa (netto):
69.603,42 zł