INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

remont nawierzchni – Kośnego 33-39, Niemodlińska 63; remont tarasu – Rodziewiczówny 13

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 11.08.2023 r., na wykonanie prac budowlanych:

Zadanie 1: wymiana nawierzchni przed lokalami użytkowymi oraz odświeżenia muru oporowego
adres: Opole, ul. Kośnego 33-39

Zadanie 2: remont nawierzchni tarasu wraz z warstwą ilozacyjną
adres: Opole, ul. Rodziewiczówny 13A

Zadanie 3: przebudowa nawierzchni ciągu pieszego
adres: Opole, ul. Niemodlińska 63,

w zakresie zadania nr 3, wybrano ofertę firmy:

“KRAW-BUD” s.c.
Sylwester Krawczyk, Zbigniew Krawczyk
ul. Wspólna 78/15
45-837 Opole

Cena ofertowa (netto):
79.203,91 zł

Na wykonanie prac objętych zadaniem nr 1 i 2 nie wpłynęła żadna oferta.