INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku
wykonanie ekspertyzy technicznej, Pl. Piłsudskiego

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczony z dnia 30.06.2023 r., na wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie stanu technicznego istniejących balkonów, 5 łączników klatek schodowych i części w obrębie lokalu mieszkalnego nr 6/34 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym przy ul. Piłsudskiego 5-6 w Opolu, został unieważniony.