INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

postepowania w trybie “zapytania o cenę” – wykonanie ekspertyzy technicznej lokalu mieszkalnego przy ul. Dambonia 105/15

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż postępowanie w trybie “zapytania o cenę” na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu technicznego elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Dambonia 105/15 w Opolu, który uległ zniszczeniu na skutek pożaru, nie odbyło się z uwagi na brak ofert.