INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

przetargu nieograniczonego na wykonanie w 2023 roku legalizacji wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach zlokalizowanych w zasobach Administracji Osiedli: “CENTRUM”, “CHABRY”, “DAMBONIA”, “ZAODRZE” i “OZIMEK”

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 25.05.2023 r., na wykonanie w 2023 roku legalizacji wodomierzy ciepłej i zimnej wody w lokalach zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych w zasobach Administracji Osiedli: “CENTRUM”, “CHABRY”, “DAMBONIA”, “ZAODRZE” i “OZIMEK” wybrano oferty następujących firm:

ZADANIE NR 1 – ADMINISTRACJA OSIEDLA “CENTRUM”
ogółem 3 291 szt. wodomierzy
TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania:

 • 12 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R160H/63V;
  wymiana po 5 latach z przełożeniem modułu za cenę
  145,00 zł netto
 • 3080 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R100H/50V;
  wymiana po 5 latach z przełożeniem modułu za cenę
  119,00 zł netto
 • 199 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R100H/50V
  za cenę 160,00 zł netto

ZADANIE NR 2 – ADMINISTRACJA OSIEDLA “CHABRY”
ogółem 2 675 szt. wodomierzy
TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania:

 • 2669 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R100H/50V;
  wymiana po 5 latach z przełożeniem modułu za cenę
  119,00 zł netto
 • 6 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R100H/50V
  za cenę 160,00 zł netto

ZADANIE NR 3 – ADMINISTRACJA OSIEDLA “DAMBONIA”
ogółem 1 529 szt. wodomierzy
TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania:

 • 1151 szt. wodomierzy z modułem radiowym (brak możliwości przełożenia obecnie zamontowanego modułu radiowego firmy ista Polska; firma TECHEM zaoferowała nowy wodomierz z nowym modułem radiowym) KLASY R100H/50V; za cenę
  160 zł netto
 • 378 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R100H/50V
  za cenę 160 zł netto

ZADANIE NR 4 – ADMINISTRACJA OSIEDLA “ZAODRZE”
ogółem 1 757 szt. wodomierzy
TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania:

 • 1757 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R100H/50V;
  wymiana po 5 latach z przełożeniem modułu za cenę
  119 zł netto

ZADANIE NR 5 – ADMINISTRACJA OSIEDLA “OZIMEK”
ogółem 600 szt. wodomierzy
TECHEM Techniki Pomiarowe Sp. z o.o. z Poznania:

 • 600 szt. wodomierzy z modułem radiowym KLASY R160H/63V;
  wymiana po 5 latach z przełożeniem modułu za cenę 145,00 zł