INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

przetargu nieograniczonego na wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów instalacji gazowej w roku 2023 i 2024 w zasobach Administracji Osiedla “CENTRUM”, “CHABRY”, “DAMBONIA”, “ZAODRZE” i “OZIMEK”.

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 25.05.2023 r., na wykonanie okresowych (rocznych) przeglądów instalacji gazowej w roku 2023 i 2024 w zasobach Administracji Osiedla “CENTRUM”, “CHABRY”, “DAMBONIA”, “ZAODRZE”, “OZIMEK” wybrano oferty następujących firm:

Zadanie 1 – Administracja Osiedla “Centrum”:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWAND Andrzej Kwiecień z
siedzibą przy ul. Działkowej nr 38 w Niwkach,
46-053 Chrząstowice
za cenę 51546,00 zł (netto).

Zadanie 2 – Administracja Osiedla “Chabry”:
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KWAND Andrzej Kwiecień z
siedzibą przy ul. Działkowej nr 38 w Niwkach,
46-053 Chrząstowice
za cenę 47733,60 zł (netto).

Zadanie 3 – Administracja Osiedla “Dambonia”:
RK-TECH Radosław Kwiecień z siedzibą przy ul. Witolda
Gombrowicza 15 w Opolu,
45-533 Opole
za cenę 37443,00 zł (netto).

Zadanie 4 – Administracja Osiedla “Zaodrze”:
RK-TECH Radosław Kwiecień z siedzibą przy ul. Witolda
Gombrowicza 15 w Opolu,
45-533 Opole
za cenę 33793,00 zł (netto).

Zadanie 5 – Administracja Osiedla “Ozimek”:
RK-TECH Radosław Kwiecień z siedzibą przy ul. Witolda
Gombrowicza 15 w Opolu,
45-533 Opole
za cenę 17061,00 zł (netto).