INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku

na wykonanie okresowych rocznych kontroli budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw w zasobach Administracji Osiedla „Centrum”, „Chabry”, „Dambonia”,  ,,Zaodrze’’,  „Ozimek”

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 21.06.2023 r., na wykonanie okresowych rocznych kontroli budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw w zasobach Administracji Osiedla “Centrum”, “Chabry”, “Dambonia”, “Ozimek” i “Zaodrze” wybrano ofertę następującej firmy:

Zadanie 1 – Administracja Osiedla “Centrum”
Polska Grupa Inżynieryjna Jędrzejewski Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Franciszka Marii Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
za cenę 11000,00 zł (netto)

Zadanie 2 – Administracja Osiedla “Chabry”
Polska Grupa Inżynieryjna Jędrzejewski Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Franciszka Marii Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
za cenę 7500,00 zł (netto)

Zadanie 3 – Administracja Osiedla “Dambonia”
Polska Grupa Inżynieryjna Jędrzejewski Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Franciszka Marii Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
za cenę 5900,00 zł (netto)

Zadanie 4 – Administracja Osiedla “Zaodrze”
Polska Grupa Inżynieryjna Jędrzejewski Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Franciszka Marii Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
za cenę 5500,00 zł (netto)

Zadanie 5 – Administracja Osiedla “Ozimek”
Polska Grupa Inżynieryjna Jędrzejewski Spółka Komandytowo-Akcyjna
ul. Franciszka Marii Lanciego 14 lok. 2, 02-792 Warszawa
za cenę 5100,00 zł (netto)