INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku
przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów technicznych

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego z dnia 19.05.2023 r., na wykonanie projektów technicznych:

zadanie 1: 
temat: opracowanie projektu wymiany poziomej instalacji wody zimnej wraz z wyprowadzeniem zaworów podpionowych na korytarze piwniczne w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych, pięciokondygnacyjnych.
adres: Ozimek, ul. 8 Marca 5 i 7.

zadanie 2:
temat: opracowanie projektu budowy parkingu obejmującego 60 stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej: instalacji oświetleniowej, elektrycznej do sterowania szlabanami, monitoringu oraz w przypadku konieczności kanalizacji deszczowej.
adres: Opole, ul Chabrów 50A, działka nr 1351, k.m. 11.

zadanie 3: 
temat: opracowanie projektu oświetlenia ogólnego z funkcją oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego klatek schodowych i korytarzy w budynku mieszkalnym, 12- to kondygnacyjnym.
adres: Opole, ul. Dambonia 159-161

zadanie 4:
temat: opracowanie projektu budowy pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z wykonaniem wejścia do budynku mieszkalnego, 12-to kondygnacyjnego.
adres: Opole, ul. Zwycięstwa 2-4

zadanie 5:
temat: opracowanie projektu budowy schodów zewnętrznych oraz pochylni zewnętrznej do poziomu parteru w budynku handlowo- usługowym
adres: Opole, ul. Dambonia 169,

w zakresie zadania nr 1 i 3 wybrano następujące oferty firmy:

zadanie 1:
DIAGRAM, Łuszczek Tadeusz, Łuszczek Dorota
ul. Róż 11, 45-950 Opole, za cenę 8.000,00 zł.

zadanie 3:
Zakład Projektowo-Usługowy, Zbigniew Śleziona
ul. Kręta 8, 45-441 Opole, za cenę 3.500,00 zł.

Przetarg na wykonanie prac objętych zadaniem nr 2 został unieważniony, natomiast na wykonanie prac w zakresie zadań nr 4 i 5 nie wpłynęła żadna oferta.