INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku
przetargu nieograniczonego – zmiana organizacji ruchu

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż przetarg nieograniczony z dnia 20.12.2022 r. na wykonanie prac związanych ze zmianą organizacji ruchu dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Administracji Osiedla “Chabry” w Opolu, przy ul. Chabrów 10-50, Chabrów 60-72, Chabrów 94-100, Chabrów 101-141, Chabrów 145-197, został unieważniony.