INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

Ogłoszenie wyniku
postępowania w sprawie wyboru wykonawcy prac

Opolska Spółdzielnia Mieszkaniowa “PRZYSZŁOŚĆ” w Opolu ogłasza, iż postępowanie w trybie “zapytania o cenę” na wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej rozwiązań zamiennych lub zastępczych w stosunku do obowiązujących warunków technicznych, w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla budynku usługowego położonego przy ulicy Krakowskiej 37 – Kościuszki 1 w Opolu, nie odbyło się z uwagi na brak ofert.