PRZETARG

Przetarg nieograniczony

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony
na prace związane z konserwacją zieleni polegające na
koszeniu trawy, przycinaniu i formowaniu żywopłotów oraz krzewów
na terenach Administracji Osiedla „CENTRUM” (Plac Teatralny) i Osiedla „CHABRY”
OSM „Przyszłość” w Opolu.

Termin wykonania: sukcesywnie w latach 2022r., 2023r. i 2024r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00zł.
Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541.
Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail lub adres pocztowy.

Wadium wynosi 1000,00zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.04.2022r. do godziny 14.00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 12.04.2022r. o godzinie 11.00 w siedzibie OSM „Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny