PRZETARG

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych: 

Temat:
Remont 16 szt. loggii (9 sztuk od strony ul. Katowickiej i 7 sztuk od strony ulicy Ozimskiej) budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Adres:
Opole, ul. Ozimska 53

Zakres prac:

Wykonanie remontu 16 sztuk loggii budynku mieszkalnego wielorodzinnego na podstawie zaktualizowanej ekspertyzy technicznej.
Wykonanie aktualizacji ekspertyzy technicznej pn.: „Ocena stanu technicznego żelbetowych, prefabrykowanych płyt stropowych loggii 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego” z kwietnia 2021 roku, opracowanej przez Biuro projektów i Ekspertyz „Bis-PROJEKT”, 45-940 Opole, ul. Hiacyntów 11. Rozwiązania techniczne przyjęte w zaktualizowanej ekspertyzie technicznej powinny w miarę możliwości odpowiadać rozwiązaniom technicznym przyjętym w ekspertyzie technicznej opracowanej przez Biuro projektów i Ekspertyz
„Bis-PROJEKT”, 45-940 Opole, ul. Hiacyntów 11, pn.: „Ocena stanu technicznego żelbetowych, prefabrykowanych płyt stropowych loggii 11-kondygnacyjnego budynku mieszkalno-usługowego” z kwietnia 2021 roku. 

Przedmiar i ekspertyza techniczna dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni: www.osm.opole.pl.

Dokumenty do pobrania:

Termin składania ofert upływa w dniu 01.09.2023 r. o godz. 14:00