PRZETARG

Przetarg nieograniczony


Przetarg nieograniczony na wykonanie robót instalacyjno-budowlanych w budynku biurowo- usługowym położonym w Opolu przy ul. Krakowskiej 37:

Zadanie 1: Przebudowa instalacji hydrantowej w celu zastosowania hydrantów wewnętrznych DN 25 z wężem półsztywnym na każdej kondygnacji nadziemnej i podziemnej.                              Zadanie 2: Wykonanie instalacji oddymiania i ewakuacyjnego oświetlenia awaryjnego klatki  schodowej nr KS1 i KS3.                                                                                                                                  Zadanie 3: Wymiana drzwi wewnętrznych wraz z likwidacją i zabudową naświetli.                                                                                                                                                                                                      Zadanie 4: Zadanie obejmuje swoim zakresem kompleksowy zakres prac opisywanych w zadaniach nr 1, 2, 3, pkt.2 SIWZ.

Termin składania ofert upływa w dniu 14.03.2024 r. o godz. 14:00