PRZETARG

Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane branży sanitarnej w budynkach mieszkalnych:

zadanie nr 1: wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji oraz wykonanie instalacji ciepłej wody Opole
ul. Pasieczna 6B
zadanie nr 2 : wykonanie instalacji ciepłej wody Opole ul Katowicka 81-85, Kośnego 31, 33-39, 41-47
zadanie nr 3: wymiana poziomów instalacji zimnej wody Ozimek ul. 8 Marca 3A-D
zadanie nr 4: czyszczenie 829 pionów kanalizacji sanitarnej Opole osiedle Centrum

Szczegółowy zakres prac według przedmiarów robót dołączonych do specyfikacji

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac zadania nr 1 do 31.08.2022 r., zadania nr 2 do 30.11.2022 r., zadań nr 3 i nr 4 do 31.05.2022 r.

Wadium wynosi po 5 000 zł za zadanie nr 1 i nr 2, 1 000 zł za zadanie nr 3 i 3 000 zł za zadanie nr 4.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.12.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 07.12.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.