PRZETARG

Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno – budowlane branży sanitarnej

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno – budowlane branży sanitarnej w budynkach mieszkalnych:

zadanie nr 1: wymiana instalacji zimnej wody i kanalizacji oraz wykonanie instalacji ciepłej wody Opole ul. Fabryczna 22-36
zadanie nr 2: wykonanie instalacji ciepłej wody Opole ul. Katowicka 81-85, Kośnego 31, 33-39, 41-47

Szczegółowy zakres prac według przedmiarów robót dołączonych do specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac  do 31.05.2022 r.

Wadium wynosi 15 000 zł za zadanie nr 1 i 5 000 zł za zadanie nr 2.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.07.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 06.07.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.