PRZETARG

Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno – budowlane branży sanitarnej

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno – budowlane branży sanitarnej podłączenia nowych węzłów cieplnych do istniejącej instalacji w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Opolu przy ul. Orzechowej 10-12, 14-18, 20-26, Wilsona 9-11.

zakres prac: wykonanie w piwnicach budynków nowych fragmentów instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody łączących nowe węzły cieplne z istniejącymi instalacjami w budynkach oraz towarzyszących robót budowlanych.

Szczegółowy zakres prac według przedmiarów robót dołączonych do specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac  do 30.09.2021 r.

Wadium wynosi 2 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.07.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 27.07.2021 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.