PRZETARG

Przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na prace instalacyjno-budowlane wykonania nowej instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych:

zadanie nr 1: Opole, ul. Karpacka 6-14
zadanie nr 2: Opole, ul. Luboszycka 10-10D
zadanie nr 3: Opole, ul. Luboszycka 12-12C
zadanie nr 4: Opole, ul. Tatrzańska 46-54
zadanie nr 5: Opole, ul. Koszyka 42-44

Zakres prac: wykonanie nowej instalacji ciepłej wody (poziomy w piwnicach, piony na klatkach schodowych, doprowadzenia do mieszkań), zabudowa pionów ściankami gipsowo-kartonowymi z drzwiczkami rewizyjnymi, podłączenia do mieszkań w miejsca podgrzewaczy gazowych, demontaż podgrzewaczy gazowych i fragmentów instalacji gazowej, towarzyszące roboty budowlane
szczegółowy zakres według przedmiarów robót dołączonych do specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.11.2021, a w zakresie poziomów w piwnicach i pionów na klatkach schodowych do 30.06.2021. W przypadku realizacji 3 lub więcej zadań termin może ulec wydłużeniu do 31.01.2022.

Wadium wynosi po 3 000 zł za zadania 1-4 i 5 000 zł za zadanie nr 5.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.02.2021. do godziny 14:00 w  Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23.

Przetarg odbędzie się w dniu 23.02.2021. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.