PRZETARG

Przetarg nieograniczony na prace związane z konserwacją zieleni

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony
na prace związane z konserwacją zieleni (koszenie trawy, przycinanie i formowanie żywopłotów, rekultywacja lub założenie trawnika od podstaw)
na terenach Administracji Osiedla “CENTRUM” (5 nieruchomości)

Termin wykonania: sukcesywnie w latach 2021r., 2022r. i 2023r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00zł.

Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Wadium wynosi 500,00zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 02.02.2021r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 03.02.2021r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.