PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia pionów kanalizacji sanitarnej

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie czyszczenia pionów kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych w Opolu

zadanie nr 1: 829 pionów na osiedlu Centrum
zadanie nr 2: 331 pionów na osiedlu Dambonia

Szczegółowy zakres prac według przedmiarów robót dołączonych do specyfikacji.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 31.07.2022 r.

Wadium wynosi 3 000 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.02.2022 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 22.02.2022 r. o godzinie 11:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.