PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych rocznych przeglądów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie okresowych rocznych przeglądów budynków mieszkalnych i użytkowych oraz placów zabaw w zasobach Administracji Osiedli: “Centrum”, “Chabry”, “Dambonia”, Zaodrze”, “Ozimek”

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 100,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 31.10.2021 r.

Wadium wynosi 2000,00 zł.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13.04.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 14.04.2021 r. o godzinie 10:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.