PRZETARG

Przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań technicznych

OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „PRZYSZŁOŚĆ”
w Opolu, ul. Katowicka 23
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie opracowań technicznych:

zadanie nr 1: projekt wymiany instalacji elektrycznej w zakresie WLZ i oświetlenia klatek schodowych w budynkach mieszkalnych w Opolu ul. 11 Listopada 12, Waryńskiego 33-41
zadanie nr 2 : projekt wymiany zaworów pod pionowych instalacji wody w budynkach mieszkalnych w Opolu ul. 1 Maja 10-12 i Dubois 20
zadanie nr 3: projekt przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowo – warsztatowych na lokale biurowo – usługowe w Opolu ul. Chabrów 50A
zadanie nr 4: koncepcja wyeliminowania zalewania przez wody opadowe piwnic budynków mieszkalnych w Opolu ul. Chabrów 185, 187 i 189

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można zakupić w cenie 50,00 zł. Opłatę za specyfikację należy wpłacać na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. Oddział Opole nr 19 1020 3668 0000 5802 0010 2541. Po przesłaniu dowodu przelewu na adres e-mail: emucha@osm.opole.pl lub faksem na nr 774544315, specyfikacja zostanie przesłana na wskazany przez Oferenta adres e-mail, nr fax lub adres pocztowy.

Termin wykonania prac do 30.03.2022 r.

Pisemną ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2021 r. do godziny 14:00 w Sekretariacie Spółdzielni w Opolu, ul. Katowicka 23 pokój nr 1.

Przetarg odbędzie się w dniu 21.12.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie OSM “Przyszłość” w Opolu, ul. Katowicka 23, pokój nr 4.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.